REZISTENCIJOS IR KOVŲ ATSPINDŽIAI
LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE. SLĖPTUVĖS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parodos autorius LLBM direktoriaus pavaduotojas informacijai ir muziejininkystei dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas, maketas vyresniosios muziejininkės Ingos Levickaitės