„Kiekvienam savaip lemta išgyventi savo gyvenimą“ (Irena Saulutė Špakauskienė)

       
 

Lietuvos liaudies buities muziejuje, tremtinių žeminukėje (jurtoje) muziejininkė Irena Saulutė Špakauskienė dirba jau 25 metus. Ji veda teminius užsiėmimus „Tremtinių buitis prie Laptevų jūros“, tremties vagone pasakoja apie trėmimus į Sibirą, Lietuvos partizanus, Lietuvos istoriją. Taip pat veda ekskursijas apie tremtį lankytojams iš Lietuvos, JAV, Ispanijos, Vokietijos, Japonijos, Švedijos, Rusijos ir kitų pasaulio šalių. Veda ir tęstinius teminius edukacinius užsiėmimus Lietuvos moksleiviams pagal mokymosi programas. I. S. Špakauskienė 2002 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 2012 m. gegužės mėn. jai buvo įteiktas Sachos Respublikos (Jakutijos) prezidento Jegoro Borisovo padėkos raštas už ilgametį bendradarbiavimą su jakutais. 2018 m. vasario 7 d. Švedijoje I. S. Špakauskienei įteikta Šiaurės ir Baltijos šalių mokslinių tyrimų ir plėtros centro (NCK) įsteigta pedagoginė premija už ilgametį edukacinį darbą muziejuje. I. S. Špakauskienė – optimistė, mėgstanti juokauti. Būdama Sibire svajojo apkeliauti visą pasaulį. Laisvalaikiu mėgsta skaityti, keliones. Neseniai grįžo iš Turkijos. Labai myli šunis ir kates.
Muziejaus kolektyvas jubiliejaus proga linki Irenai Saulutei daug sveikatos!


Virtualioje parodoje panaudotos nuotraukos iš paskutiniojo dešimtmečio.
2013 m. apie I. S. Špakauskienės vaikystę, šeimą, jaunystės metus, sovietmetį, darbą muziejuje buvo sukurta išsami virtuali paroda. Ji paskelbta LLBM interneto svetainėje http://www.llbm.lt/parodos/I.S.Spakauskienes_paroda_2013_05_07/. Leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ publikuotas mokslinis Buities, verslų ir amatų skyriaus vedėjos Janinos Samulionytės straipsnis „Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė: iš skaudžios patirties gimusi edukacija“ (2013 m. Nr. 12. P. 83-89).

 

     

Buities, verslų ir amatų skyriaus muziejininkė Irena Saulutė Špakauskienė.

       
   
 

Jurta (žeminukė) LLBM.

 

Tremties vagonas LLBM.

       
   
 

I. S. Špakauskienė prie jurtos žiemą.

 

I. S. Špakauskienė veda teminius edukacinius užsiėmimus.

       
 
 

I. S. Špakauskienė prie LLBM Tremties ir pasipriešinimo sektoriaus plano.

   
       
 
 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas Jonas Markauskas, renginio viešnia, I. S. Špakauskienė, LR Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

       
   
 

Sektoriaus lankytojai iš JAV.

 

I. S. Špakauskienė (centre) su tremtiniais broliais Markauskais.

       
   
 

Gedulo ir vilties diena Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje.

       
   
 

Gedulo ir vilties diena Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje. LLBM direktorė Violeta Reipaitė ir buvęs Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis.

       
   
 

Buvusi ilgametė LLBM muziejininkė-edukatorė Gražina Teodora Morkūnienė, kurios iniciatyva pradėtos vesti ekskursijos Tremties ir rezistencijos sektoriuje.

 

J. Markauskas, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, I. S. Špakauskienė ir tremtinė – viešnia iš Izraelio.

       
   
 

Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje statomas naujas paminklas.

 

Prie naujojo paminklo „Šeimos kančia ir viltis“ (aut. Rimantas Zinkevičius).

       
   
 

I. S. Špakauskienė su Rita Reda Dovydaityte-Dagiene LR Seimo rūmuose.

 

I. S. Špakauskienė LR Seimo salėje.

       
   
 

I. S. Špakauskienė su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyvėmis.

 

I. S. Špakauskienė su knygos „Tarp pilkų debesų“ autore Rūta Šepetys (trečia iš kairės).

       
   
  I. S. Špakauskienė prie paminklo tremtiniams Vilniuje.  

I. S. Špakauskienei Švedijoje įteikiama pedagoginė premija.

       
 
 

I. S. Špakauskienė muziejaus dzūkų kaime.

   
       
 

Nuotraukos iš Jūratės Mačiūtės, dr. Eligijaus Juvencijaus Morkūno, I. S. Špakauskienės ir LLBM archyvų.

 

Parodą parengė LLBM Direktoriaus pavaduotojas informacijai ir muziejininkystei dr. E. J. Morkūnas, Buities, amatų ir verslų sk. vedėja Janina Samulionytė ir vyresnioji muziejininkė Inga Levickaitė.