Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita

2022 m. vasarą ir rudenį Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyko unikali paroda „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“, kurioje pirmą kartą Lietuvoje vienoje vietoje buvo eksponuoti Prisikėlusio Kristaus atvaizdai, atrinkti iš Lietuvos bažnyčių. Iki tol buvo pristatomi tik pavieniai kūriniai, kuriuos buvo galima pamatyti Velykų liturginiu laikotarpiu bažnyčiose, istorinėse ar dailės parodose, o Prisikėlusiojo skulptūros tirtos tik fragmentiškai, plačiau aptariant atskirus objektus.

Šia paroda Lietuvos liaudies buities muziejus tęsė savo tiriamąją-parodinę veiklą, visuomenei pristatydamas Lietuvai reikšmingą bažnytinį paveldą. 2018–2019 m. muziejuje buvo surengtos dvi parodos „Senosios medinės prakartėlės iš Lietuvos bažnyčių“, kuriose eksponuotos kalėdinės skulptūrinės dekoracijos. Praėjusių metų paroda buvo skirta svarbiausiam Velykų laikotarpiui, kurį simbolizuoja Prisikėlusio Kristaus figūra, išstatoma bažnyčioje šiuo trumpu liturginiu periodu. Kitu metu apsilankę bažnyčiose šių skulptūrų nepamatysime. Rengiant parodą paaiškėjo dabartinė, specialistų nedžiuginanti senųjų medinių Prisikėlusio Kristaus skulptūrų situacija ir būklė – autentiškos pirminės išvaizdos kūrinių Lietuvos bažnyčiose beliko vienetai. Labai dažnai jos grubiai perdažomos, keičiamos gipsinėmis, metalinėmis ar net plastikinėmis figūromis.

Prisikėlusio Kristaus skulptūros parodai buvo atrinktos po metus trukusio tyrimo iš Kauno arkivyskupijos, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Telšių, Panevėžio ir Šiaulių vyskupijų bažnyčių. Į parodą pateko meniniu ir ikonografiniu požiūriu vertingiausi kūriniai, prilygstantys europiniams šio tipo dirbiniams. Ekspozicijoje buvo pristatytas platus chronologinis laikotarpis nuo seniausių XVII a. skulptūrų iki XX a. I pusės kūrinių, atspindinčių skirtingą Prisikėlusiųjų vaizduoseną, meninės išraiškos ir plastikos įvairovę. Lankytojams buvo įdomu pasekti skulptūrų kaitą nuo individualios raiškos ankstyvuosiuose kūriniuose iki tipinių dirbtuvinių gaminių, vietos meistrų kūrinių ar tiesiog pasigrožėti baroko, klasicizmo bruožais, liaudiška stilizacija pasižyminčiais medžio dirbiniais.

Šv. Velykų proga pristatome praėjusių metų parodos „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių“ pagrindu parengtą virtualią parodą, kurios peržiūra yra puiki proga pamatyti įdomiausias medines Prisikėlusio Kristaus skulptūras, jas palyginti ir giliau suvokti šį vertingą kultūrinį ir religinį palikimą. Nemačiusiems parodos, tai bus tikras atradimas, o mačiusieji galės prisiminti ir detaliau apžiūrėti kiekvieną kūrinį.

Projektas ir paroda „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“ buvo dalinai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos, o virtuali paroda buvo numatyta kaip projekto dalis.

Parodą atveria XVI a. Prisikėlusiojo skulptūra, saugoma Kaišiadorių vyskupijos kurijoje (1). Šis atvaizdas dvelkia sakralia ramybe, plastišku figūros linkiu, glotniomis purpurinio apsiausto klostėmis. Tai vienintelė Lietuvoje išlikusi skulptūra, vainikuota manieristine, dailiai kalstyta auksuoto sidabro karūna.

1. Nežinomas autorius

LDK. XVI a.

Medis: drožyba; polichromija / karūna – sidabras: kalimas, kalstymas, karpymas, puncavimas, auksavimas;

Aukštis 89 cm / karūnos aukštis 8,4 cm

Kaišiadorių vyskupija. Saugoma Kaišiadorių vyskupijos kurijoje

Tauri ankstyvųjų skulptūrų archaika. XVII a.

Karališku taurumu pasižymi XVII a. archaiškos, tiesmukai į mus žvelgiančios, statiškos, frontalios figūros, apgaubtos ilgais, sagtimis susegtais ar mazgu surištais apsiaustais, pavaizduotos laiminančiais iki pečių iškeltų rankų gestais (3, 4, 5). Prisikėlusiųjų atvaizdai iš Žemaitijos bažnyčių stebina stilizacijos raiškumu (3, 5). Profesionalumu, itin kruopščia, natūralistine plastika išsiskiria veikiausiai iš svetur atvežta skulptūra iš Vilkaviškio vyskupijos (2). Manierizmui būdinga pailginta figūra, įmantria plastika žvilgsnį traukia skulptūra iš Šiaulių vyskupijos, jos vaizdą gadinančios didelės rankos išdrožtos vėliau (10).

Greta išlikusių senųjų skulptūrų matome ir vėlesnių laikotarpių jų kopijas ir kartotes. Tokia yra išlikusi autentiška XVII a. II ketv. skulptūra, saugoma Kauno arkivyskupijos muziejuje ir vėlyvesnė jos kopija, esanti bažnyčioje Kauno arkivyskupijoje (6, 7). Žemaitijos bažnyčiose esantys dirbiniai, imituojantys archaišką ikonografiją ir drožybos pobūdį, veikiausiai yra senųjų (sunykusių ar dingusių?) skulptūrų prieš kelis dešimtmečius išdrožti pakaitalai (8, 9).

2. Nežinomas autorius

Lietuva (?). XVII a.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 87 cm

Vilkaviškio vyskupija

5. Nežinomas autorius

Lietuva, Žemaitija. XVII a. I p

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 79,5 cm

Telšių vyskupija

3. Nežinomas autorius

Lietuva. XVII a.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 80 cm

Telšių vyskupija

Prisikėlusiojo skulptūra minima 1643 m.

4. Nežinomas autorius

Lietuva. XVII a.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 76,5 cm

Kaišiadorių vyskupija

6. Nežinomas autorius

Lietuva. XVII a. II ketv. (po 1626 m.)

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 74 cm

Kauno arkivyskupija (saugoma Kauno arkivyskupijos muziejuje)

7. Nežinomas autorius

Lietuva, XIX a. (XVII a. II ketv. skulptūros kopija)

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 71 cm

Kauno arkivyskupija

8. Nežinomas autorius

Lietuva. XX a. II p. (?) (pagal XVII a. II p. – XVIII a. I p. skulptūrą)

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas

Aukštis 78,4 cm

Šiaulių vyskupija

9. Nežinomas autorius

Lietuva. XX a. II p. (?) (pagal XVII a. II p. – XVIII a. I p. skulptūrą)

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 85,5 cm

Telšių vyskupija

10. Nežinomas autorius

Lietuva. XVII a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 71 cm

Šiaulių vyskupija

Atpirkėjo stiprybė baroko atvaizduose.
XVII a. pab. – XVIII a. I p.

Baroko laikotarpio dailėje siekta priartinti dangišką realybę, ją perteikti regimu pavidalu. XVII a. pab. – XVIII a. I p. Prisikėlusiojo skulptūrose įkūnyta žmonijos Gelbėtojo, Atpirkėjo dvasios ir kūno tvirtumas, jėga ir grožis. Šie bruožai jau pradeda ryškėti dar santūrioje skulptūroje iš Telšių vyskupijos (11), ryškiau perteikti išraiškingoje Prisikėlusiojo figūroje (12) ir visiškai atsiskleidžia įspūdingame, efektingu sraigtiniu judesiu pavaizduotame kūrinyje (13, 13a) (abi skulptūros iš Kaišiadorių vyskupijos). Barokinių atvaizdų įvairovę atspindi ekstatiška ir teatrališka Kristaus skulptūra iš Panevėžio vyskupijos (14).

11. Nežinomas autorius

Lietuva. XVII a. II p. – XVIII a. pr.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 58 cm

Telšių vyskupija

12. Nežinomas autorius

Lietuva. XVIII a. I ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 86 cm

Kaišiadorių vyskupija

14. Nežinomas autorius

Lietuva. XVIII a. II ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 69,8 cm

Panevėžio vyskupija

13, 13a. Nežinomas autorius

Vid. Europa. XVIII a. II ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 75 cm

Kaišiadorių vyskupija

Vėlyvasis barokas – Amžinybės triumfas. XVIII a. II p.

Ryškiausias šios skulptūrų grupės kūrinys – Lietuvos liaudies buities muziejaus, gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, įsigyta europinio lygio, meistriškos drožybos Prisikėlusiojo skulptūra (15), reprezentuojanti vėlyvojo baroko laikotarpio bruožus, stebinanti figūros grakštumu, ją supančio apsiausto plazdesiu, juvelyriška drožyba. Ją galima palyginti su kiek paprastesne, bet taip pat subtilia kartote iš Šiaulių vyskupijos (16), kurios vaizdą kiek menkina nekokybiškas perdažymas.

Autoriniu braižu, judesio dinamika, liaunu, raumeningu kūnu, ryškiais kaulėtais veido bruožais išsiskiria XVIII a. 6–9 deš. bažnyčias apipavidalinusio meistro Tomo Podhaiskio (1741–1794 (?)) išdrožta Prisikėlusiojo skulptūra iš Telšių vyskupijos (17). Šio skulptoriaus sukurtą apnuoginto, pridengto siaura aštriabriaune juosta, pamynusio kaukolę Prisikėlusiojo ikonografiją ir drožybos manierą buvo perėmę ir kiti Žemaitijoje bei gretimuose regionuose dirbę meistrai – puikus to pavyzdys yra skulptūra iš Šiaulių vyskupijos (18). Jau rimstančio vėlyvojo baroko stiliaus kūrinys – pailgintų proporcijų, meistriškai išdrožta Atpirkėjo skulptūra iš Kaišiadorių vyskupijos (19).

15. Nežinomas autorius

Vidurio Europa. XVIII a. vid.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 67 cm

Lietuvos liaudies buities muziejus

16. Nežinomas autorius

Lietuva. XVIII a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 78 cm

Šiaulių vyskupija

17. Tomas Podhaiskis (1741–1794 (?))

Lietuva. XVIII a. IV ketv.

Medis: drožyba

Aukštis 73 cm

Telšių vyskupija

18. Nežinomas autorius

Lietuva. XVIII a. IV ketv. – XIX a. pr.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 75 cm

Šiaulių vyskupija

19. Nežinomas autorius

Lietuva. XVIII a. IV ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 81 cm

Kaišiadorių vyskupija

Klasicizmo stiliaus apraiškos. XVIII a. pab. – XIX a. III ketv.

Klasicizmo idėjinės ir meninės apraiškos pastebimos pakitusioje Prisikėlusiojo skulptūrų ikonografijoje: figūros vaizduojamos stovinčios kontrapostu ar žengiančios, su dangun nukreiptu žvilgsniu ir kiek patetiškai aukštai iškeltos rankos mostu. Šie bruožai skulptūrose dažnai persipina su vėlyvojo baroko plastine raiška, kaip Prisikėlusiojo skulptūroje iš Vilkaviškio vyskupijos (20). Grynesnio klasicizmo stiliaus yra skirtingų meistrų išdrožtos skulptūros iš Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų (22, 21, 23), pasižyminčios antikizuota ramybe ir akademistine modeliuote.

Taip pat išsiskiria pagal vieną modelį drožtų Prisikėlusiojo skulptūrų grupė, kurioms pavyzdžiu galimai buvo Vilniaus arkikatedroje saugomas, veikiausiai atvežtinis klasicistinis kūrinys, kuriame Išganytojas pavaizduotas stipriai apnuoginta figūra stovintis kontrapostu, dešine koja primynęs kaukolę. Pagal šį pavyzdį Prisikėlusiojo skulptūras bažnyčioms drožė XIX a. II–III ketv. Vilniuje dirbę profesionalūs skulptoriai Vincentas Balzukevičius ir Tomas Fenderis, kurių sukurtus Prisikėlusiuosius sutinkame Kaišiadorių ir Telšių vyskupijų bažnyčiose (24, 26, 25).

20. Nežinomas autorius

XVIII a. IV ketv. – XIX a. I ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 76 cm

Vilkaviškio vyskupija

21. Nežinomas autorius

Lietuva. XVIII a. IV ketv. – XIX a. pr.

Medis: drožyba; polichromija / drobė

Aukštis 69 cm

Vilkaviškio vyskupija

22. Nežinomas autorius

Lietuva (?). XIX a. I p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas

Aukštis 90 cm

Panevėžio vyskupija

23. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. I p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas, sidabravimas

Aukštis 74,8 cm

Vilkaviškio vyskupija

25. Vincentas Balzukevičius (1835–1907)

Lietuva. XIX a. 7 deš.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 78 cm

Skulptūros nugaroje, apsiausto pakraštyje įrėžta autoriaus signatūra: „Sc. W. Bałzukiewicz”

Telšių vyskupija

24. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. II ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 81 cm

Kaišiadorių vyskupija

26. Tomas Fenderis (dirbo XIX a. III ketv.)

Lietuva, Vilnius. 1860 m.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 72,5 cm

Kaišiadorių vyskupija

27. Nežinomas autorius

Lietuva (?). XIX a. III ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 73 cm

Panevėžio vyskupija

Neostilių variacijos. XIX a. II ketv. – XIX a. II p.

XIX a. atsigręžta į praėjusių laikotarpių kūrinius. Nuo XIX a. II ketv. pradėta auksuoti skulptūras – auksas buvo ne tiktai puošmena, bet ir simbolizavo Kristaus dieviškumą. Auksu padengtus Prisikėlusiųjų rūbus matome Vilkaviškio ir Šiaulių vyskupijų bažnyčių skulptūrose (23, 28, 29, 29a).

Savitesni, laisviau interpretuoti šio laikotarpio pasimokiusių meistrų darbai, pvz., pasistiebusi ant žemės rutulio Prisikėlusiojo skulptūra iš Šiaulių vyskupijos (30). Unikalios ikonografijos Prisikėlęs Kristus, vilkintis auksuotu, sidabruotu apsiaustu, didelėmis pėdomis pamynęs fantastišką žmogaus-žvėries pavidalo gundytoją, taip pat saugomas Šiaulių vyskupijos bažnyčioje (29, 29a).

28. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. II ketv.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas

Aukštis 82 cm

Šiaulių vyskupija

29, 29a. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas, sidabravimas

Aukštis 81 cm

Šiaulių vyskupija

30. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. II–III ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 87 cm

Šiaulių vyskupija

Dirbtuvinės skulptūros ir autorinės variacijos.
XIX a. II p. – XX a. pr.

XIX a. II p. – XX a. I ketv. paplito atvežtinės Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, daugiausia Alpių regiono bažnytinėse dirbtuvėse padirbdintos Prisikėlusiojo .skulptūros, kurios darė įtaką vietos meistrams ir gamintojams. Atrinktos pačios raiškiausios ne tik plastika, bet ir polichromija, auksuotu dekoru praturtintos skulptūros iš Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų bažnyčių (31, 32, 33).

Sekdamas tokiais kūriniais, meistras Jonas Danauskas iš Rozalimo (1861–1937) Prisikėlusiojo skulptūras išdrožė Panevėžio ir Šiaulių vyskupijų bažnyčioms (34, 35, 36). Rengiant parodą dailiai modeliuotoje Prisikėlusiojo skulptūroje rastas lig šiol nežinomo meistro Prašausko įrašas su 1894 m. data (37), kitas įdomus pavyzdys – dirbtuvinė Išganytojo figūra, apgobta standinto audeklo apsiaustu (39) (abi skulptūros iš Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių). Vietinėse dirbtuvėse sukurto Prisikėlusiojo pavyzdys – skulptūra iš Šiaulių vyskupijos (38).

31. Nežinomos dirbtuvės

V. Europa. XIX a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas

Aukštis 61 cm

Panevėžio vyskupija

32. Nežinomos dirbtuvės

V. Europa. XIX a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimas

Aukštis 77,2 cm

Panevėžio vyskupija

33. Nežinomos dirbtuvės

V. Europa. XIX a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 70,5 cm

Įrašas pagrinde: „No 5020.“

Vilkaviškio vyskupija

37. Prašauskas (dirbo XIX a. pab.)

Lietuva. 1894 m.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 89 cm

Įrašas pjedestale: „1894 Proszowski“

Vilkaviškio vyskupija

34. Jonas Danauskas (1861–1937)

Lietuva. 1887 m.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 81 cm

Įrašas pjedestale: „1887. J. Danowski“

Panevėžio vyskupija

35. Jonas Danauskas (1861–1937)

Lietuva. 1908 m.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 92 cm

Įrašas pjedestalo dugne: „Atnašai Kupreliškiu bažničei parapijonu iš Amerikas 1908.”, žemiau – autoriaus signatūra: „S. J. Danauskas”

Panevėžio vyskupija

36. Jonas Danauskas (1861–1937)

Lietuva. 1909 m.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo (?) likučiai

Aukštis 80 cm

Pjedestalo dešinėje pusėje įrėžta data: „1909”, pjedestalo dugne yra įrašas: „Skulp. Jonas Danauskas”

Šiaulių vyskupija

38. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. IV ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 68 cm

Šiaulių vyskupija

39. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. IV ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 88 cm

Vilkaviškio vyskupija

Provincijos meistrų skulptūros. XIX a. – XX a. I p.

Bažnyčiose išliko nedaug liaudies meistrų sukurtų Prisikėlusiojo skulptūrų, nes XIX a. II p. – XX a. pr. jas pakeisdavo dirbtuviniais, pagal to meto bažnytinį skonį, dailesniais atvaizdais. Liaudiški drožiniai žavi savitu nuoširdumu, naivia išraiška, primityvia stilizacija ir dekoratyvumu. Tokios yra žemaitiškos skulptūros iš Telšių vyskupijos: miela su laiko žymėmis, pablukusia polichromija Atpirkėjo figūra, apgobta banguota juostele prilaikomo apsiausto, abiem kojomis pamynusi žaltį (40) ir kitokia, žvilganti auksiniu spindulių nimbu ir klubų juosta, plačiu baltu apsiaustu Prisikėlusiojo skulptūra (41). Tapačiai dekoruotas, tik kuklesnis Prisikėlęs Kristus iš Vilkaviškio vyskupijos su įdomia, reta detale – mažu karsteliu po kojomis (42). Keturis šimtmečius aprėpiančią virtualią parodą simboliškai užbaigia tarpukariu ir sovietmečiu dirbusio meistro Pranciškaus Mikutaičio (1890–1988) 1963 m. skulptūra Prisikėlęs Kristus (48).

40. Nežinomas autorius

Lietuva, Žemaitija. XIX a. I p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 96 cm

Telšių vyskupija

41. Kazimieras Indriekus (?) (1855–1925)

Lietuva, Ubiškė. 1899 m.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 75 cm

Pjedestalo dugne įrėžta data: „1899“.

Telšių vyskupija

42. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. IV ketv.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo (?) likučiai

Aukštis 68,5 cm

Vilkaviškio vyskupija

43. Nežinomas autorius

Lietuva. 1893 m.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 67 cm

Pjedestalo dugne įrėžta data: „1893“.

Kauno arkivyskupija

44. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. II p.

Medis: drožyba; polichromija; auksavimo likučiai

Aukštis 73 cm

Telšių vyskupija

45. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. III ketv.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 70 cm

Šiaulių vyskupija

46. Nežinomas autorius

Lietuva. XIX a. pab.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 62,5 cm

Telšių vyskupija

47. Nežinomas autorius

Lietuva. XX a. I p.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 62 cm

Panevėžio vyskupija

48. Pranciškus Mikutaitis (1890–1988)

Lietuva. 1963 m.

Medis: drožyba; polichromija

Aukštis 52 cm

Įrašas pjedestale: „Pr. Mikutaitis / 1963“

Kauno arkivyskupija

Parodą parengė: menotyrininkės Ina Dringelytė (LLBM), dr. Asta Giniūnienė (LKTI, KPC), istorikė, ekspertė Svetlana Poligienė (KPC) ir architektė Neringa Norvaišaitė (LLBM).

Nuotraukos Rimgaudo Žaltausko.

Parodos maketas Gyčio Banio.